20 EKİM 2018 CUMARTESİ

İklim anlaşması için acil çağrı

BM, bütün hükümetler ve diğer tüm aktörlere acil olarak karbon salınımını azaltıcı çalışmalar başlatmaları çağrısında bulundu...

Ekleme: 3 Kasım 2017 Cuma 22:24/ Güncelleme: 3 Kasım 2017 Cuma 22:24

NEWYORK-BM Çevre Programı (UNEP), Bonn’daki BM İklim Değişikliği Konferansı öncesinde yayımlanan BM Emisyon Açığı Raporu’nun 8. baskısının sonuçlarına yer veridi. Emisyon azaltımı konusundaki ulusal hedeflerle, 2030’a kadar azaltılması gereken emisyon miktarının sadece üçte birinin azaltılabileceği, özel sektördeki ve ulusal düzeydeki çalışmaların da yavaş ilerlediği ifade edildi. Paris İklim Anlaşması’nın ediğine işaret edilerek, bu hedefin 1.5 santigrat derece olarak revize edilmesinin de gündemde olduğu bildirildi. Açıklamada, Mevcut Ulusal Katkı Niyet Beyanları (INDC) hayata geçirilse bile dünyanın 2100 yılına kadar en az 3 santigrat derece ısınma olasılığı bulunduğuna dikkat çekilerek; “Bu da hükümetlerin 2020’de INDC’lerini revize ederken çok daha iddialı taahhütlerde bulunmaları gerektiği anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi. Mevcut Paris hedefleriyle emisyonların 2030’da 11-13.5 gigaton karbondioksit eş değeri (Gt CO2e) seviyesine çıkacağı ve bu seviyenin de 2 santigrat derece hedefine ulaşmada yeterli olmadığı belir- tilen açıklamada; “Özel sektör, şehirler, diğer aktörlerin daha hızlı emisyon azaltımı gerçekleştirecek çalışmaları bir an önce uygulama- ya başlamaları gerekiyor” denildi.