20 EKİM 2018 CUMARTESİ

Yenilenmeye şartlı “Evet”

Kentiçi toplu taşımadaki sistem değişikliği ile özel halk otobüs işletmeciliğine yeni yapı kazandıracak uygulamayı değerlendiren yöneticiler, “Şile Toplantısı”nda geleceklerini konuştular...

Ekleme: 17 Kasım 2017 Cuma 22:25/ Güncelleme: 17 Kasım 2017 Cuma 22:25
ŞİLE-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yolcu memnuniyetini arttırmaya dönük kaliteli, konforlu ve herkes için sürdürülebilir toplu taşıma hizmetinin verilmesi için yeni bir “Kentiçi toplu taşıma hizmet sistemi” tesisine hazırlanıyor. 22.09.2017 tarihinde 2016/2234 sayılı Hukuk-Ulaşım ve Trafik-Halkla İlişkiler Komisyon raporu ile kabul edilen, “İstanbul Toplu Taşıma Yönetmeliği” Özel Halk Otobüsleri’nin şirket başkan ve yöneticileri tarafından ayrıntılarıyla değerlendirildi. 
İstanbul Şile’de, 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantı hakkında bir açıklama yapan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı İsmail Yüksel, sistemin daha verimli ve toplu taşımada yolcu memnuniyetini arttıracak şekilde tesisi ile “Özel Halk Otobüsleri İşletmeciliği Kavramı”nı da yenileyip, kurumsallaşmanın beraberinde getirecek gelişimi masaya yatırdıklarını belirtti. Başkan Yüksel; “Biz önceliğimizi özel halk otobüs işletmeciliğinin geleceği ve bunun için atılması gereken adımların neler olduğunu kapsayacak bir çalışma için toplandık. Bu çerçevede yeni sistemi değerlendirmeye alarak, bizim için yer alması gereken noktaları belirledik. Sistemde bizim için gerekli koşulları, olmazsa olmazları belirleyerek görüşlerimizi ortaya koymak için toplandık” dedi.
 
FIRSAT SAĞLIYOR
İBB’nin hazırladığı yeni yapılanma anlayışına dönük yeni “İstanbul Toplu Taşıma Yönetmeliği” esaslarını inceleyen İstanbul Esnaf Odası ve İstanbullu 5 şirket yöneticileri ile uzmanlar, mevcut özel halk otobüs işletmeciliği ile ilgili değerlendirmeleri sonucunda, çalışmanın yeni bir sistem değişikliği olduğunu belirledi. Bu yeni sistem işlerliğini uygulamaya geçirmek için İBB tarafından yürürlüğe konmak istenen “Brüt sözleşme” anlayışı ağırlıklı, “Performansa Dayalı Hakediş”e dönük sunumuyla Sait Sağlam ve Doç. Dr. Ahmet Beşkese olasılıkları değerlendirdi. Ayrıca, yeni bir “Denetim-Parklanma” ile “Bakım-Onarım” anlayışlı “Filo Yönetimi”nin de söz konusu olacağını belirten katılımcılar, girilecek yeni süreçle ilgili kapsamlı çalışma gerektiğine belirtti.
Şile Toplantısı’nda yer alan Hukuk Komisyonu avukatlarından Kenan Yağcı, oluşturulmak istenen bu yeni yapıya ait olarak; “Bu yönetmelik, tamamen kötü ve reddedilecek içerikte değil. Bazı imtiyaz ve müktesep hak gibi düzenlemelerle iyileştirilerek makul bir hale getirilebilir” diyerek, özel halk otobüsçüler için kurumsallaşmaya dönük hızlı geçiş imkânı sunduğunu belirtti. Ayrıca, Komisyon Üye- si avukatlardan Serhat Ağırtaş, Muhammed Akif Aydın Zeynel Öztürk ve Deniz Kaya, ele alınacak konuları ortaya koyarak değerlendirdi.  
 
KOŞULLU “EVET”
Özel halk otobüsçüleri, gelişime uygun yapılanma konusunda “Özel Halk Otobüs İşletmeciliği Kavramı”nın geleceği açısından yapılan yenileme amaçlı düzenlemenin önemli olduğunu, aynı zamanda da kendilerine bireysel işletmecilik anlayışından kurumsal işletmeye geçiş için önemli fırsat sağladığını dile getirip; “Yeni hakediş çalışmalarının, beklentileri doğrultusunda ve kendi finansal durumlarını madden düzeltecek temel ve ana esasların belirlenmesini içerecek şekilde sürdürül- mesi” konusunda görüş birliğine vardılar.
 
 
Yeni sistemin, özel halk otobüsçü işletmecilerinin yeni bir hak ediş sözleşmesi yapması gerektirdiğini, bunun için özel halk otobüsü görüş, düşünce ve önerilerinin daha net ve açık olarak ortaya konulmasına dönük çalışmaların da yapılmasının şart olduğu noktasında birleşildi. Tarihi “Şile Toplantısı”nda yer alan katılımcılarla katkı sunmaları için davet edilen uzmanlar, belirlenen sonuç bildirgesi ile yeni sisteme dönük açıklamalarında, aynı zamanda özel halk otobüs işletmeciliğinin geleceğine dönük beklentilerini daha net ve anlaşılır biçimde ortaya koyarak, özel halk otobüsçülerinin geleceği konusuna katkı sundular.
Hazırlanan sonuç bildirgesinde, sisteme dönük görüş ve talepler belirlenerek açıklandı.