26 KASIM 2020 PERŞEMBE

WRI’den “Zaman kalmadı” uyarısı!

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen WRI Türkiye 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu, “Değiştir, Ölçeği Büyüt” yaklaşımı ile dikkat çekti...

Ekleme: 3 Kasım 2018 Cumartesi 00:14/ Güncelleme: 3 Kasım 2018 Cumartesi 00:14
İSTANBUL-WRI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ali Danış, WRI Türkiye Di- rektörü Dr. Güneş Cansız, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın’ın açılış konuşmalarını yaptığı, Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis’un özel konuk olarak katıldığı ve İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemler Daire Baş- kanı Ramazan Özcan Yılmaz’ın çevre duyarlılığı ile yaşanabilirliğin önemsenmesine dönük yol haritası da izleyiciye farklı bir bakış perspektifi sundu.
WRI Türkiye, bu yıl ki sempozyumun başlangıcından bitimine kadar “Sahiplenişi artırmak için neler yapma- lı?” sorusunun cevaplarını aratarak, dikkatleri çekti. “Değiştir, Ölçeği Büyüt” yaklaşımı ile katılımcıların doğrudan hissedişlerini ifade eden yorumlarını dışa vurmayı sundu. Özellikle, “Evet, Kar- bon Emisyonlarını Düşürebiliriz!” oturumu ile “Hayat Kurtaran Yol Güvenliği” yaklaşımı, izleyicilerin zihinlerinde kalan bilgilendirmeler olduğunun ortak bir kanaatiydi.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Shura Enerji Dönüşümü Merkezi, FIA Foundation, Transformative Urban Mobility Initiative, Stephen Ross Philanthropies, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, özel destekleriyle yapılan etkinlikte WRI Tür kiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız’ın, Paris İklim Anlaşması’na imza koyanların tüm taahhütleri yerine getirmesi durumunda bile yüzyılın sonunda sıcaklık artışının 2 dereceyi bulabileceğinin altını çizip; “Artık ik- lim değişikliğinin yıkıcı etkilerini sınırlandırabilecek son yıllar içerisindeyiz. 2030’a dek karbon salım düzeyi- nin çok hızlı gerilemesini sağlamamız gerek” uyarısı sempozyum mesajıydı.
Sempozyumda konuşan İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanı Ramazan Özcan Yıldırım İstanbul’un 15 Milyon’u aşan nüfusunun 2023’te 16 Milyon üzerinde olmasının beklendiğini belirtip; “Bu artış, kentiçi hareketlilik talebini üç kat daha artıracak. İBB, şehrin karbon emisyon düzeyini 2030’da yüzde 32 düşürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 355.45 km.- ‘lik metro hattı 2019 sonrasında 1.100 km.’ye, 120 km.’lik bisiklet yolu da 2023’te 1.050 km.’ye ulaşacak” dedi.
Ayrıca, İzmir’de pilot uygulaması yapılan “Okul Bölgelerinde Yol Güvenliği ve Erişilebilirlik” çalışmasına dair rapor ve trafikte sıfır can kaybı için bir vizyon ortaya koymayı hedefleyen “Sürdürülebilir ve Güvenli” kılavuzu da 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu ‘nda kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’de yerel yönetimler için yol gösterici olma- yı amaçlayan “Okul Bölgelerinde Yol Güvenliği ve Erişilebilirlik” raporu, sadece çocuklar özelinde değil, aileler, öğretmenler ve okul bölgelerini kullanan tüm kent sakinleri için yaşam kalitesini artırıcı bir yol izlemek amacıyla hazırlandı. “Sürdürülebilir ve Güvenli” raporu her yıl 1.25 Milyon insanın ölümü- ne yol açan trafik kazalarının önüne geçmek için neler yapılabileceğini ele aldı.  
Sempozyumda, dünya nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 3.5 milyar insan bugün kentlerde yaşıyor olma- sı, 2050 yılında bu rakamın 6.5 Milyar’a ulaşmasının öngörülmesi, daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülen bu yo- ğun kentleşme yönelimi temiz su kaynak larına erişim, yeterli kanalizasyon altyapısı, uygun yaşam alanları ve halk sağlığı açısından ihtiyaçların da aynı ölçüde artacağına işaret etme etkileri özetlendi.
 
OTURUMLAR
Marmara Belediyeler Birliği Şehir Planlama Koordinatörü Möderatör Di- dem Eryar Ünlü yönetiminde, Ezgi Kü- çük, GIZ Türkiye Enerji ve İklim Direktörü Alexander Haack, İlbank Coğrafi Bilgi Sistem Müdürü Ali Rıza Demirel, DHV Lead Royal Haskoning Ana Planlamacı Edgar Kiviet, Bernard van Leer Foundation Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu yer aldığı 1. Oturum’un konusu “Yükselen Şehirler” oldu.
“Herkes İçin Hareketlilik” teması taşıyan 2. Oturum’u MS Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kevser Üstündağ yönetti. Edirne Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Ayhan Şentürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik Daire Başkanı Dr.Deniz Çağlayan Gümüş, Yol Tasarımı ve Ulaştırma Yol Güvenliği Koordinatörü Samuel Boamah Danquah, ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Ulaşım & Yol Güvenliği Yöneticisi Tolga İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. “Edirne ETUS” örneklemesi katılımcılar tarafından üzerinde en çok durulan çalışma oldu.
“Evet, Karbon Emisyonlarını Düşürebilirizi!” teması ile gerçekleştirilen 3. Oturum’da Moderatör Shura Direktörü Dr. Değer Saygın, katılımcıları işin içine çekecek kadar renkli ve anlaşılır biçimde tehlikenin saha boyutunda algılanması konusuna değinilmesini sağladı. Bu oturumda İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Kayakutlu, Çevre ve Siyaset Bilimci, Küresel Denge Derneği Başka- nı Dr. Nuran Talu, Heliport ve İSPARK Akıllı Bisiklet İşletmeleri Şefi Ahmet Savaş söylemleriyle bilgilendirdiler.
“Hayat Kurtaran Yol Güvenliği yaklaşımları” ana başlığı altında yapılan 4. Oturum’da UITP Türkiye Yetkilisi Yasin Başar moderatörlüğünde WRI Ross Center for Sustainable Cities Sağlık & Yol Güvenliği Program Yöneticisi Ben Welle, FIA Foundation Ortaklıklar Direktörü Rita Cuypers, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma, Enerji ve Lojistik Daire Başkanı, Volkan Recai Çetin, Shell Türkiye adına Sarp Ertekin yer aldı.