19 MAYIS 2019 PAZAR

Sübvanseye dair...

15 Kasım 2018 Perşembe 04:47
onur@kenticitoplutasima.com.tr
EKONOMİK ortamın getirdiği sıkıntılar nedeniyle yürütülen toplu taşıma hizmetinin tam karşılığını alamamak söz konusudur. İşletme maliyetlerinin artma- sı, sosyal yolculukların prim yapması, dövize bağlı akaryakıt fiyatlarında istikrarın sağlanamaması taşımacı esnafı ciddi anlamda etkilemektedir.
İBB’nin 7144 sayılı kanun kapsamında taşımacı esnafın mali sorunlarının gideril- mesine yönelik adımlar atmıştır. İstanbul örneğinde olduğu gibi diğer büyükşehirlerde de 7144 sayılı kanuna dayanan sübvanse uygulamaları mutlaka denenmeli- dir. Bu kanun yardımıyla özel halk otobü- sü şoförlerinin ücretsiz yolculuklara bakış açısı gelişen zamanda değişecektir. Çünkü, bir ölçüde yapılan hizmetin bir bölümü karşılanır olacaktır.
İstanbul’da bu uygulama, 1 Ekim’den geçerli olmak üzere hayata geçirilmiştir. 
Şimdi ilk ayın verileri derlenmekte, bu doğrultuda çalışma bölgelerine ve şirketlerin verimliliklerine göre belirlenen 55-70 kuruş yolcu başına destek miktarları hesaplanmaktadır.
Ancak, bu konuyla ilgili önemli bir nokta gerekli ve yeterli finans kaynağı sağlanabilecek midir?
Şimdi her taşımacı esnafın zihninde bu düğüm yatmaktadır.
Eğer bu sübvanse ya da maddi destek zamanında yerine getirilmezse özel taşımacılar gerçek anlamda çok daha zor durumda kalacaklardır.
Önümüzdeki yakın gelecekte yerel seçimlerin yapılacak olması, iktidar açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan- lığı’nın önemli olması yolcu taşıma ücretlerinin her ilde artmasına rağmen İstanbul’da değişmemesinin tek nedeni gibidir. 
Düğüm burada yatmaktadır.
Umuyoruz, bu endişeler ve kuruntular, kurgular boş çıkacak, hak ediş ödemeleri zamanında gerçekleşmeye devam ede- cektir. Sürecin böyle işlemesi durumunda da taşımacı esnafı açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmamış olacaktır.
Sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmetinin korunması, ancak mali ekonomik tablo ve belirlenen maddi desteğin gerçekleşmesinde odaklanmaktadır.
Bunu sağlamanın öncelikli koşulu da sürecin doğal işleyişidir.