HAKKIMIZDA

1. 2006 yılında haftalık yayına başlayarak, kesintisiz yayınlanan “kentiçi TOPLUTAŞIMA Gazetesi”, yerel yönetimler uhdesindeki şehir içi toplu taşıma hizmetlerine dönük uygulamaların gelişime uygun ileri teknoloji donanımlı ve evrensel gelişime uygun sürdürülebilir yapılmasını destekleyici anlayışla yayın yapar.

2. Belediyelerin uhdesine verilen kent içi ulaşım hizmetinin, denetim ve yürütüm esaslarını, özel sektör eliyle hizmet verdirilmesini destekler. Belediyelerin, ülke geneli üst standartlar oluşturacak “Toplu Taşıma Hizmetler Yasası’na gidecek iş birliği yolu izlemelerini, bu alanda bir birlik oluşturmalarının önünü açıcı davranır.

3. Web sitemiz; ülke geneli özel taşımacılara, belediyelere, ulaşım uzmanlarına, akademisyen ve üniversitelere, siyasetçilere, araç üreticilerine, üreticilere dönük yan sanayici kuruluşların ilgi odağıdır. Her kesimin buluştuğu ortak platform özelliğini taşır. Bilgiyi ortak kullanım olarak görür. Belediye ve ilgili birimlerinin ulaştırdığı her türlü haber nitelikli taşıma hizmetlerine, bu amaçla yapılan, düzenlemelere sayfalarında yer verir.

4. Dünyada ki gelişmeleri de ülke yapılanmasını geliştirici hizmet kalite ve konforunu arttırıcı sürdürülebilirliğin önünü açıcı biçimde devletin ulaşıma entegre anlayışla bakıp, yasal düzenlemelerle yol açmasını önemser. Toplu taşıma hizmetlerinin yerleşim yerlerini 7/24 hareketliliğini sağlatacak bir özellikte ele alınmasında uluslararası entegrasyonu da içerecek biçimde sistemleştirilerek işlerliğinin düzenlenmesinde destekçi olur.

5. Web sitemiz uluslararası yapılanmaya entegre ve gelişime uygun ileri teknolojilerle, akıllı sistemler, yaşanabilir akıllı yerleşim alanları kurularak, insan yaşamını kolaylaştırıcı gelişmeleri kamu özel iş birliğinin desteklenerek sistemlerin paydaşlık anlayışı ile ülke ana gelişim planına destek verici sistemlerle yapılandırılmasında üzerine düşeni yapar. Üretici, yan sanayicilerle tüm sektörleri içine alacak yapılanmaya önem verir.

6. Yönetiim anlayışıyla kamu ortak iş birliği ve akademik çevrelerin destekleyeceği bütünsellikle meselelere bakarak kent ve ulaşım alanında toplu taşıma hizmetlerinin paydaşlara devletin yol göstericiliğinin yasaları, üreticilerin kolaylaştırıcılıkları, işletmecilerin sürdürülebilir kalite ve konfor sunuşuyla doğru bir işletmecilik esasıyla kazan kazan anlayışlı yapılanmalarını dikkate alır. Bu alanda ortak platform olmayı önemser.